ცოდვები ამპარტავნება ანგარება სიძვა მრისხანება ნაყროვანება შური სასოწარკვეთა
სათნოებები სიმდაბლე მოწყალება უმანკოება სიმშვიდე მარხულობა სიყვარული სასოება